>

Reglaža trapa - miler

...detaljnije

Balansiranje guma

...detaljnije

Kompjuterska reglaža trapa

Reglaža trapa (miler) se sastoji od podešavanja uglova točkova tako da su oni normalni na podlogu (horizontalu) i međusobno paralelni. To je jako važna stvar na vozilu, kako zbog vaše sigurnosti i udobnosti tokom vožnje, tako i zbog vaših pneumatika. Centriranjem trapa na fabričke vrednosti postiže se stabilnost i racionalna potrošnja pneumatika kao i goriva.

Pojava istrošenosti gazeće površine gume na vozilu može da ukaže na dotrajalost iste, na neodgovarajući pritisak ili na na neodgovarajuću geometriju točka koja može značiti loše centriranje trapa ili na neizbalansiranost točka. Neujednačeno trošenje prednjih i zadnjih guma, kao i zanošenje vozila u jednu stranu u toku vožnje, takođe mogu ukazati na nepravilno centriranje trapa.

Svaka od gore navedenih pojava zahteva hitno preduzimanje korektivnih mera radi obezbeđenja aktivne bezbednosti vozila.

Centriranje trapa se preporučuje nakon bilo kakvog rada na trapu kao sto je zamena opruga (koje uvek treba menjati u paru), amortizera, spona, oscilirajućih ramena, letve volana…

Prilikom reglaže trapa koristimo najsavremeniju mašinu Hunter DSP600.

Za centriranje trapa Hunter DSP600 koristi savremeni integrisani video sistem sa četiri laserske kamere visoke rezolucije uz podršku konvencionalnih senzora montiranih na točku koji neprekidno mere poziciju i orijentaciju svakog točka ponasob. WinAlign® softver sadrži najveću bazu informacija o svim tipovima vozila i uz rezultate dobijene putem kamera pomoću kojih pravi matematički model vozila, određuje položaj svakog točka u trodimenzionalnom prostoru i izračunava vrednosti trapa nezavisno u odnosu na osu rotacije. To sve omogućava operateru što bolje poravnanje uglova u točku.

Preporučujemo da pogledajte stranu posvećenu Balasiranju guma