>

Reglaža trapa - miler

...detaljnije

Balansiranje guma

...detaljnije

Kompjutersko balansiranje guma

Balansiranje predtavlja proces kojim se uravnotežuju mase točkova na različitim stranama iste osovine dodavanjem olovnih tegova na felnu. Na točak, kao i svako drugo telo, prilikom obrtanja oko neke ose deluje centrifugalna sila. Ukoliko nije uravnoteženo javlja se debalans koji se manifestuje podrhtavanjem volana, već pri brzinama većim od 70 km/h, ili podrhtavanjem celog vozila.

Guma se pri balansiranju uravotežuje olovom, pločicama ili bušenjem. Najbolje je izvršiti balansiranje sva četiri točka zato što automobil može da trese i ako su prednji točkovi balansirani, a zadnji nisu. Debalans zadnjih točkova se može prenositi i osetiti čak i na volanu ili na celom vozilu.

Ako se balansiranje ne uradi na vreme gume se troše brže i neravnomernije, stradaju ležajevi, amortizeri i druge komponente sistema oslanjanja. Svaki put kada se gume montiraju na točak i kad se ponovo stavljaju nakon popravke moraju se balansirati.

Prilikom balansiranja koristimo više vrsta olova zbog različitosti felni, tj. njihovih ivica. Čitav postpupak nam u mnogome olakšava mašina najnovije generacije Hunter GSP9700.

Prilikom balansiranja guma Hunter GSP 9700 vrši merenja radijalnih i lateralnih sila guma uz simulaciju kontakta sa asvaltnom podlogom i operateru pruža uputstva za što bolje rešavanje problema.

GSP 9700 je jedina balanserka na tržištu koja pri radu ima:

  • Simulaciju puta - opterećuje gumu sa 650 - 700 kg opterećenja
  • Ujedno balansira lateralne (horizontalne) i radijalne vibracije što u svojoj ponudi ne nudi nijedan proizvođač sličnih proizvoda
  • Nakon balansiranja određuje najbolju poziciju svakog pojedinačnog točka na vozilu zavisno od karakteristika detektovanih vibracija pri balansiranju
  • Balansiranja bez upotrebe tegova za radijalne vibracije (okretanjem pneumatika u odnosu na felnu)
  • OEM programe za VAG grupu, Mercedes Benz, BMW, Peugeot

Preporučujemo da pogledajte stranu posvećenu Reglaži trapa